Isolering av yttervegger

Isolering av yttervegger er en enkel, billig og effektiv form for isolering. Allikevel er det mange eldre hus som har uisolerte eller dårlig isolerte yttervegger.

Isolering av ytterveggerI trehus med bindingsverk er etterisolering med Rockwool Blåseull en ypperlig løsning. Dersom hulrommet i ytterveggene er minst 50 mm, foregår innblåsingen ved at det bores hull med 32 mm i diameter i kledningen.

Resultatet av etterisoleringen merkes ikke bare på reduserte energiutgifter - i mange tilfeller oppnås også en betydelig reduksjon av støyen utenfra. Etter at innblåsingen er ferdig, tettes hullene slik at huseieren selv kan ta hånd om overflatearbeidet.