Isolering av loft og tak

Det viktigste sted å sørge for god og tidsriktig isolasjon er på loftet.

loft2Hvis det er dårlige adgangsforhold og lav takhøyde, kan etterisoleringen med fordel foregå ved utblåsing av Rockwool Loftsgranulat PRO

Den eksisterende isolasjonen bevares, men den må som regel utbedres eller rettes til før etterisoleringen utføres.

En total isolasjonstykkelse på 300-400 mm bør tilstrebes.