Isolering av etasjeskillere

Innblåsing av Rockwool Blåseull i etasjeskillere.

DSC00901_smallEtterisolering av etasjeskillere gir en høyere overflatetemperatur på loft og gulv - noe som fjerner trekken og dermed gir en forbedret bokomfort.

Et eventuelt gammelt lag med leire i bjelkekonstruksjonen forhindrer ikke en effektiv etterisolering.

Hvis ønskelig, kan man i mange tilfeller suge ut gammel leire og erstatte denne med ny blåseull. Dermed får man et bedre og tykkere isolasjonslag.

I mange hus er det også mulig å isolere etasjeskillet mellom 1. etasje og kjelleren.