Innhent tilbud

Kontakt oss for et tilbud på isolering


Mange fordeler ved isolering av yttervegger og loft

Mange fordeler ved isolering av yttervegger og loft

Isolering av yttervegger er en enkel, billig og effektiv form for isolering. Isolering av ytterveggene sikrer en bedre boligkomfort uten trekk fra kalde vegger, og gir lavere fyringsutgifter.

Har du nettopp kjøpt hus, eller er du i gang med å selge

Du står kanskje med en tilstandsrapport i hånden og et energimerke som kan forbedres. Hvis anbefalingen er å etterisolere ytterveggene eller legge mer isolasjon på loftet, kan du komme i gang her. Isolering av huset gir deg et markant bedre inneklima, og huset blir lettere å selge med lavere fyringsutgifter.

Dine fordeler ved å etterisolere:

  • Du bruker miljøvennlig isolasjon som kan benyttes i svanemerkede bygg
  • Din investering tilbakebetaler seg raskt
  • Du får et markant bedre inneklima
  • Du sparer penger år etter år
  • Utføres av en autorisert Rockwool blåseentreprenør

 

Fordeler ved Rockwool

Rockwool steinull oppfyller miljøkrav
Det er ikke mulig å få svanemerket isolasjon, men det er fastsatt en rekke krav til isolasjonsmateriale som skal brukes i svanemerkede boliger.Det er derfor opprettet en oversikt over stoffer som isolasjonsmateriell ikke må inneholde. Det gjelder bl.a. bromerte flammehemmere og borforbindelser. Rockwools produkter inneholder ingen av disse stoffene.
Rockwool steinull er miljøsertifisert og veldokumentert
Produktene er miljøsertifisert etter ISO 14001 og Rockwool investerer fortløpende i miljøforbedringer.
Rockwool steinull er et naturmateriale
Rockwool steinull er et av få materialer som kan betegnes som et naturmateriale. Den kjemiske sammensetningen av Rockwool steinull tilsvarer sammensetningen av jordskorpen.
Rockwool steinull er sikkert å jobbe med - og er resirkulerbar
Rockwool steinull er klassifisert som resirkulerbart bygge- og anleggsavfall.
Rockwool steinull er uforgjengelig og uorganisk
Rockwool steinull kan ikke danne grobunn for sopp som f.eks. muggsopp, bakterier eller andre former for mikroorganismer. I motsetning til organiske isolasjonsmaterialer, er Rockwool derfor ikke tilsatt borhemmere for å motvirke soppangrep
Rockwool granulat blåses på loft i + 5 % i overtykkelse
Alle løsullprodukter setter seg, dvs. faller sammen. Europeisk standard har derfor fastlagt retningslinjer for, hvor stor overtykkelse de enkelte produktene skal ha På denne måten garanteres det at isoleringen holder den avtalte tykkelse, også over tid. Cellulosefibre skal blåses i + 25 % overtykkelse.

 

ROCKWOOL gode egenskaper

 

Et bedre inneklima
Med en isolert yttervegg er det slutt på fukt og trekk fra kalde vegger. Isolering av etasjeskillere mot loftet reduserer effektivt varmetapet gjennom loftet. Huset blir lunere om vinteren og kjøligere om sommeren - bokomforten forbedres.
Sikkerhet ved brann
Rockwool er ubrennbar og brannhemmende.
Steinullen tåler opp til 1000°C uten å smelte, og i tilfelle brann holder isolasjonen i mer enn 2 timer.
Lydisolerende
Rockwool er bygget av steinullfibre med luftfylte hulrom som innbyrdes er i forbindelse med hverandre. Det gjør at materialet også har gode lydabsorberende egenskaper.
Varmeisolerende
Når man etterisolerer oppnås først og fremst en reduksjon i energiforbruket og fyringsutgiftene. Derfor er etterisolering en fornuftig investering, som erfaringsmessig er tjent inn i løpet av noen få år. Deretter fortsetter besparelsen år etter år, uten at verdien forringes som ved alle andre boligforbedringer.
Rockwool steinull er et naturmateriale
Rockwool steinull er et av få materialer som kan betegnes som et naturmateriale. Den kjemiske sammensetningen av Rockwool steinull tilsvarer stort sett sammensetningen av jordskorpen. Grunnlaget for produksjon av Rockwool steinull er primært geologiske ressurser, som naturen selv skaper.
Isolering for miljøets skyld
En gevinst etter kun 3 uker. All bruk av isolasjon er til gagn for miljøet. Jo mer isolasjon jo bedre. På grunn av Rockwool- steinullens unike isoleringsegenskaper utgjør energiforbruket til produksjon av produktene kun en promille av de store energibesparelser isoleringen gir, når den er installert i bygningene.
Med Rockwool oppnår du en positiv CO2 -effekt